Blogi

Katse kiekkoon

Leikitellään ajatuksella, että valtakunnan politiikka olisi jääkiekko-ottelu. Hallituksen päävalmentaja Orpolla on hallitusohjelma eli pelisuunnitelma selvillä: ”Vahva ja välittävä Suomi”, joka leikkaa heikommilta ja välittää vain vahvoista. Hallituspuolueita äänesti 49.4 % suomalaista, jonka vuoksi pelataan oikeistohallituksen haluamaa peliä. Valtaosa suomalaisista eli…

Hallitusohjelma – Vahva ja välittävä Suomi? Kenestä Suomi välittää?

Hallitusohjelma on kaiken kaikkiaan täynnä ristiriitauksia, perustuslain sekä eurooppalaisia ja kansallisen lainsäädännön vastaisia ehdotuksia. Selvitys, voiko työttömältä evätä viimesijainenkin toimeentulo on perustuslain vastainen. Hallitus ei voi vaikuttaa Euroopan keskuspankkiin ja Suomen pankkiin. Hallitusohjelma suosii suurituloisia ja sortaa heikompia. Sosiaali- ja…

Puhe kunnanvaltuustossa 12.6.2023

§20 Peruskuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus vuodelta 2022 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen visio oli olla Suomen paras ja kustannustehokkain sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Kustannustehokas se varmasti oli, mutta paras se ei valitettavasti ollut. Karviaisen arviointikertomuksesta selviää, ettei Karviainen tuottanut itse juurikaan ennaltaehkäisevää työtä, vaan…

Kiitos kampanjaani osallistuneille

Hyvät Ystävät! Haluan Kiittää Vihdin sosialidemokraatteja panostuksesta kampanjaani ja onnitella Uudenmaan sosialidemokraatteja kahdeksasta kansanedustajasta Uudellamaalla. Koko SDP:n kannatus nousi Suomessa 2,2 % edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna nostaen paikkamäärää kolmella kansanedustajalla, joista yksi oli Uudenmaan sosialidemokraatti. Toki hävisimme vaalit koko Suomessa Kokoomukselle…

Kansa on puhunut

Demokratia on vapaan valtion edellytys ja kansa päätti seuraavat päättäjät eduskuntaan. Eläköön demokratia! Eläköön vapaus! Äänestysprosentti oli koko maassa 71,9 %, lähes saman verran kuin neljä vuotta aikaisemmin. Uudenmaan äänestysprosentti oli 73,5 % eli hieman enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin.…

Hoitajapula ratkaistaan rahalla

Maatamme riivaa yleinen tahtotila ja vahva harhakäsitys siitä, että hoitajapulaa ei ratkaistaisi rahalla.   HUS ohjaa sydänsairaita lapsia Tanskaan (ja myöhemmin Ruotsiin) hoitajapulan vuoksi. HUSin mukaan Uuden lastensairaalan leikkausjonossa on 85 sydänpotilaslasta, joista 35 on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180…

Mitä leikkauksilla saa?

Leikkaamalla koulutuksesta, työttömien ansiosidonnaisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta emme saa työllisyyttä nousemaan ja hoitajapulaa ratkaistua. Työllisyysastetta ja tuottavuutta nostamalla turvataan julkisen talouden ja palveluiden kestävyys. Kipeillä leikkauksista tarkoitetaan usein leikkauksia pieni- ja keskituloisilta. Tutkimukset osoittavat, ettei leikkauksilla pieni- ja keskituloisilta…

Vihreä siirtymä

Suomen on toteutettava hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia valtioita ja siksi Suomikin osallistuu oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseen. Jos emme estä ilmaston lämpenemistä, vaikuttaa se lastemme ja lastenlastemme elinoloihin ja talouteen. Suomi oli esimerkkinä maailmalle 117 vuotta sitten yleisestä…

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet suuresti viime vuosina. Jopa 25 % nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Tavallisin terveysongelma koululaisilla ja nuorilla aikuisilla on mielenterveysongelmat. Sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuutta tulee torjua, esimerkiksi mielenterveysongelmat siirtyvät ja vaikuttavat ylisukupolvisesti. Vanhempien mielenterveysongelmat vaikuttavat lapsen kouluttautumiseen, aikuisiän…

Jengirikollisuus ja sen ehkäisy

Yli kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla. Uusimaa menestyy elinvoimallaan ja kasvullaan, mutta hyvinvoivalle alueelle on kasaantunut myös paljon pahoinvointia. Uudenmaan tulee välttää alueellista segregaatiota eli eriytymistä heikosti toimeentulevien ja hyvätuloisten asuinalueisiin. Turvallisuuden näkökulmasta segregaatio ja syrjäytyminen ovat turvallisuusriski, johon valtion tulee…