Blogi

Kansa on puhunut

Demokratia on vapaan valtion edellytys ja kansa päätti seuraavat päättäjät eduskuntaan. Eläköön demokratia! Eläköön vapaus! Äänestysprosentti oli koko maassa 71,9 %, lähes saman verran kuin neljä vuotta aikaisemmin. Uudenmaan äänestysprosentti oli 73,5 % eli hieman enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin.…

Hoitajapula ratkaistaan rahalla

Maatamme riivaa yleinen tahtotila ja vahva harhakäsitys siitä, että hoitajapulaa ei ratkaistaisi rahalla.   HUS ohjaa sydänsairaita lapsia Tanskaan (ja myöhemmin Ruotsiin) hoitajapulan vuoksi. HUSin mukaan Uuden lastensairaalan leikkausjonossa on 85 sydänpotilaslasta, joista 35 on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180…

Mitä leikkauksilla saa?

Leikkaamalla koulutuksesta, työttömien ansiosidonnaisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta emme saa työllisyyttä nousemaan ja hoitajapulaa ratkaistua. Työllisyysastetta ja tuottavuutta nostamalla turvataan julkisen talouden ja palveluiden kestävyys. Kipeillä leikkauksista tarkoitetaan usein leikkauksia pieni- ja keskituloisilta. Tutkimukset osoittavat, ettei leikkauksilla pieni- ja keskituloisilta…

Vihreä siirtymä

Suomen on toteutettava hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia valtioita ja siksi Suomikin osallistuu oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseen. Jos emme estä ilmaston lämpenemistä, vaikuttaa se lastemme ja lastenlastemme elinoloihin ja talouteen. Suomi oli esimerkkinä maailmalle 117 vuotta sitten yleisestä…

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet suuresti viime vuosina. Jopa 25 % nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Tavallisin terveysongelma koululaisilla ja nuorilla aikuisilla on mielenterveysongelmat. Sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuutta tulee torjua, esimerkiksi mielenterveysongelmat siirtyvät ja vaikuttavat ylisukupolvisesti. Vanhempien mielenterveysongelmat vaikuttavat lapsen kouluttautumiseen, aikuisiän…

Jengirikollisuus ja sen ehkäisy

Yli kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla. Uusimaa menestyy elinvoimallaan ja kasvullaan, mutta hyvinvoivalle alueelle on kasaantunut myös paljon pahoinvointia. Uudenmaan tulee välttää alueellista segregaatiota eli eriytymistä heikosti toimeentulevien ja hyvätuloisten asuinalueisiin. Turvallisuuden näkökulmasta segregaatio ja syrjäytyminen ovat turvallisuusriski, johon valtion tulee…

Talouskasvua synnytetään kestävästi ihminen edellä

Talouskasvua synnytetään kestävästi ja inhimillisesti ihminen edellä, ei leikkaamalla ilman puudutusta pitkäaikaisia traumoja aiheuttaen. Emme voi toistaa lamavuosien virheitä ja leikata sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Työllisyysastetta ja tuottavuutta nostamalla turvataan julkisen talouden ja palveluiden kestävyys. Verotuottoja saadaan puuttumalla verovälttelyyn,…

Haluatko hyvinvointivaltion alas ajamista?

Kannatusmittauksia johtavan Kokoomuksen itse tilaamasta raportista selviää, että sopeutusohjelma ei lisää talouskasvua, vaan heikentää sitä. He tietävät ohjelman lisäävän tuloerojen kasvua ja köyhyyttä. Tutkimusten mukaan säästötoimien vaikutukset kasaantuvat heikommassa asemissa oleville ja hyvätuloisille jaetut verohelpotukset eivät tuo talouskasvua. Kokoomuksen sosiaaliturvan…

Ääni lapselle

Niin kuntapoliitikkona ja sivistyslautakunnan jäsenenä, aluevaltuutettuna, äitinä ja mahdollisesti tulevana kansanedustajana olen ääni lapselle. Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Lastenoikeuksia on toteutettava aktiivisesti kaikissa lasten ja nuorten kasvuympäristöissä ja heihin vaikuttavassa päätöksenteossa. On inhimillisesti keskityttävä…

Perheväkivalta

Vuonna 2011 tehtiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisevä Istanbulin sopimus. Suomessa se otettiin käyttöön vuonna 2015. Sopimuksessa säädetään naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta sekä seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskuksien perustamisesta. Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naiselle. Lähes 40…