Vihreä siirtymä

Suomen on toteutettava hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia valtioita ja siksi Suomikin osallistuu oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseen. Jos emme estä ilmaston lämpenemistä, vaikuttaa se lastemme ja lastenlastemme elinoloihin ja talouteen.

Suomi oli esimerkkinä maailmalle 117 vuotta sitten yleisestä ja tasa-arvoisesta naisten äänioikeudesta. Suomen tulee olla taas esimerkkinä muille päästövähennysten toteuttamisessa, sillä jokaisen maan on ryhdyttävä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ilmastonmuutoksen ehkäisystä hyötyy koko maailma, myös Suomi.

Metsiä tulee suojella luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Taloudella ei ole varaa luontokatoon. Ympäristöstä huolehtiminen sekä siihen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Metsänsuojelussakin päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon. Metsiä tulee myös hoitaa ja käyttää, jotta puut kasvavat ja hiilensidontakyky paranee.

Yksityisiä maanomistajia tuetaan vapaaehtoisesta luonnonsuojelusta. Yksityisomistuksessa metsiä on 60 %, valtion omistuksessa 26 % ja metsäteollisuuden omistuksessa 9 %. Kaikilla metsillä, oli omistaja kuka tahansa, on velvollisuus ymmärtää metsien merkitys ilmaston muutoksen hillitsemisessä. Luonnonsuojelun toimien tulee luonnollisesti olla maanomistajille reiluja. Tällä hetkellä korvataan ja myös tulevaisuudessa tulee korvata luontoarvojen säilyttämisestä aiheutuneita kuluja metsätalouden ympäristötuella. Liiketoiminnan tarkoituksena tulee olla hiilinielun kasvattaminen, jolla ehkäisemme luontokatoa. Metsätaloudessa tulee panostaa luonnonhoitoon, ilmastokestävyyteen sekä virkistyskäyttöön ja samanaikaisesti kestävään metsätalouteen.

Vihreä siirtymän toteuttamiseksi tarvitaan myös päästötöntä sähköä. Ydinvoima on päästötöntä ja yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista ilmastokriisin ratkaisemisessa. Suomen oma energian tuotanto on omavaraisuutta. Energiakriisi on osoittanut kaikille Euroopan maille oman energiaomavaraisuuden tärkeän merkityksen. SDP:n tavoitteena on energiaomavarainen Suomi vuonna 2025 ja toteutuakseen se vaatii lisää tuulivoiman rakentamista. Tuulivoimaloiden rakentaminen on nopeampaa kuin ydinvoimalan. Pienydinvoimaa eli energian tuottoa hiilidioksidipäästöttömästi tehokkaasti, joustavasti ja pienemmillä kustannuksilla tulee myös lisätä.

Noin alle puolet suomalaisten hiilidioksidipäästöistä aiheutuu Suomen ulkopuolella. Suomalaiset ostavat kulutustavaransa pääosin ulkomailta ja näiden kulutustavaroiden valmistuksessa syntyneet päästöt kasvattavat myös suomalaisten hiilidioksidipäästöjä. Suosi siis suomalaisia tuotteita – suosi vihreää siirtymää!

Ympäristöä tukevat päätökset mahdollistavat talouskasvun ja sitä kautta myös uusien työpaikkojen syntyä. Suomella on osaamista ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja suomalaisten yritysten osaamista voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti.

Ehkäpä Suomen suurin yritys on tulevaisuudessa vähähiilisiä ratkaisuja tuottava yritys.

Kommentit

Jätä kommentti