Talouskasvua synnytetään kestävästi ihminen edellä

Talouskasvua synnytetään kestävästi ja inhimillisesti ihminen edellä, ei leikkaamalla ilman puudutusta pitkäaikaisia traumoja aiheuttaen. Emme voi toistaa lamavuosien virheitä ja leikata sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Työllisyysastetta ja tuottavuutta nostamalla turvataan julkisen talouden ja palveluiden kestävyys. Verotuottoja saadaan puuttumalla verovälttelyyn, karsimalla verotukia ja puuttumalla listaamattomien yhtiöiden osinkoveroihin. On pakko keskittyä tulopuoleen ja ennaltaehkäistävä sosiaali- ja terveysongelmia. Ennaltaehkäisy tulee kaikille halvemmaksi kuin hyvinvointivaltion purkaminen. Rohkeaa, inhimillistä ja kestävää taloutta ei ole siirtää euroja vammaisilta, sairailta, ikäihmisiltä, lapsiperheiltä ja opiskelijoilta hyvätuloisten veronalennuksiin.

Hoitajapula ja ikäihmisten hoivakriisi ratkaistaan rahalla. Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) ei voida keventää. Mitoituksen purkaminen tarkoittaisi, ettei ympärivuorokautisessa hoidossa olevia vanhuksia tarvitse hoitaa. Hoitajamitoitus on inhimillinen arvovalinta ja osoitus siitä, että ikäihminen on arvokas ja tärkeä. Tutkimukset jo vuodesta 2005 ovat tuoneet esille vanhustenhoidon kriisin ja hoitajapulan, mutta toimenpiteitä ei ole tehty. Vuonna 2019 meillä oli yksityisten sote-yritysten hoivaskandaali, jossa vanhukset jätettiin hoitamatta yksityisten hoivajättien voiton tavoittelun vuoksi. Ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa, kotihoitoa, terveyskeskuksia ja erikoisairaanhoitoa ei voi laittaa vastakkain, resursseja tarvitaan kaikkiin. Jos ympärivuorokautinen hoito toimii, kuormitus ja tarve pienenee muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumme tulee vastata ihmisten tarpeita. Se  tarkoittaa mm. julkisten ikääntyvän väestön palveluasumispaikkojen lisäämistä, omaishoitajien jaksamisen tukemista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Ensi hallituskaudella mielenterveystyön uusi rakenne on välttämätön, on turvattava yhdenvertainen mielenterveyden hoito varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Terapiat etulinjaan- toimintamalli tulee ottaa käyttöön ensi hallituskaudella.

On luovuttava ajatuksesta ”Meillä ei ole varaa nostaa hoitajien palkkoja” ja siirryttävä todistetusti  ”Meillä ei ole varaa olla nostamatta hoitajien palkkoja.” Hoitajapula on maailmanlaajuinen eikä ulkomaalaiset hoitajat tule Suomeen töihin liian matalan palkkatason vuoksi.

Ulkomaiset hoitajat ovat yksi osa hoitajapulan ratkaisua. Ensisijaisesti on taattava hoitajille riittävät resurssit, työnvaativuutta vastaava palkka ja hyvä johtaminen. Ulkomaisten hoitajien tulee osata suomen kieli eikä koulutustasosta ole varaa tinkiä. Kansainvälisessä rekrytoinnissa tulee noudattaa eettisiä periaatteita, kouluttaa tarvittaessa suomalaisen koulutuksen mukaiseen osaamistasoon ja maksaa suomalaisen koulutustason mukaista palkkaa.

On lakattava ajattelemasta, että hoitajien työnvaativuutta vastaava palkka sekä koko sosiaali- ja terveydenhuolto olisi kuluerä mikä ei tuota mitään. Juustohöylällä ei voi enää leikata sosiaali- ja terveydenhuollosta. Koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään edelleen vähiten rahaa BKT:stä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus on turvattava riittävällä rahoituksella, jotta ihmiset voivat hyvin ja työllisyys nousee. Ihmisten hyvinvointiin panostaminen on inhimillistä ja myös oikeaa talouspolitiikkaa, joka maksaa itsensä takaisin kasvavilla verotuloilla ja ennen kaikkea hyvinvoivilla ihmisillä.

Kommentit

Jätä kommentti