Ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa 27.9.2021

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyväksyminen vuosille 2021–2025

Nyt hyväksyttävä hyvinvointisuunnitelma linjaa toimia millä vihtiläisten hyvinvointia ja terveyden eriarvoisuutta vähennetään vuoteen 2030 mennessä. Vihdin on tarjottava jokaiselle kuntalaiselleen mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen. Oikeilla päätöksillä ja valinnoilla vaikutamme kuntalaistemme tulevaisuuteen lisäämällä hyvinvointia. Turvallinen arki syntyy vihtiläisen luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin.

Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Lastenoikeuksia on toteutettava aktiivisesti kaikissa lasten ja nuorten kasvuympäristöissä ja heihin vaikuttavassa päätöksenteossa. Hyvinvointikertomuksesta näkyy, että Vihdin kunnan lapset voivat huonommin kuin ympäristö kunnissa. Huostaanottoja on lukumääräisesti enemmän kuin ympäristö kunnissa. Ennaltaehkäisy on kaiken ydin ja suunnitelma toteutuessaan edistää hyvinvointia. Meillä on nyt ja oli jo ennen koronaa lapsia, nuoria ja perheitä, joiden hyvinvointi on uhattuna. Koronapandemia on lisännyt perheiden pahoinvointia. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjunta on oltava keskeinen tavoite koronakriisin jälkihoidossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat kansallisesti koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma. Suomessa joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista ja puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Vihdin osavuosikatsauksesta julkaistiin Vihdin kunnan työntekijöiden sairaslomalukuja. Toiseksi yleisin sairasloman aiheuttajana on mielenterveyden ongelmat. Vihdissä työikäisten mielenterveyden avohoitokäynnit ovat jatkuvasti nousussa. Luvuista voi päätellä, että Vihdin kunnan työntekijöiden ja vihtiläisten työhyvinvointiin on panostettava. Riittävillä resursseilla sekä kunnan liikunta ja kulttuuripalveluilla on tärkeä vaikutus työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointiin. Pelkät digitaaliset palvelut eivät auta ikäihmisiä.

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö painottuu kuntalaisten ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön. Meidän on kunnan päätöksenteossa huolehdittava siitä, että tuemme taloudellisesti järjestöjä taloudellisesti niiden tärkeässä hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Hyvinvointikertomuksesta näkyy, ettei kunta tue riittävästi järjestöjä.

Monipuoliset toimenpiteet lasten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ei saa jäädä lauseiksi suunnitelmaan, vaan meidän päättäjien on sitouduttava taloudellisesti toteuttamaan suunnitelman tavoitteet.

Tänään tehtävillä päätöksillä ja valinnoilla on pitkät jäljet. SDP haluaa olla mukana tekemässä Vihdistä inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa, joten Vihdin sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen Vihdin kunnan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021–2025.

Kommentit

Jätä kommentti