Ryhmäpuheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa 26.9.2022

Vihdin kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 ja talousarviomuutokset

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Kunnan verorahoitus, eli verotulot ja valtionosuudet, ennustetaan toteutuvan 5,6 miljoonaa suurempana talousarvioon nähden. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat ansiotulojen kasvu ja yhteisöveron kuluvan vuoden arvioitua parempi kehitys. Osa-vuosikatsaus oli jälleen kerran valtuustolle positiivinen yllätys.

Positiiviset yllätykset ovat tervetulleita mutta kunnan toistuva palveluiden alibudjetointi ei. Vastuullista taloudenpitoa on myös se, ettei alibudjetoi kunnan palveluita. Hintojen nousua ei tosin voinut ennakoida eikä kesäkuun palkkaratkaisua. Alibudjetoidut henkilöstökulut ovat omalta osaltaan aiheuttaneet kunnassamme henkilöstöpulaa. Kuntamme positiivinen talous ja kesäkuun palkkaratkaisu lisäävät henkilöstömme veto- ja pitovoimaisuutta.

Osavuosikatsauksesta selviää, että väkivalta on valitettavasti osa koulujen ja päiväkotien arkea. Tänä vuonna väkivalta ilmoituksia on ollut 129 kun vastaava luku vuonna 2020 oli 49. Osavuosikatsauksesta selviää myös, että syksyllä 2021 pienluokkia oli kolme vähemmän kuin syksyllä 2020.  Pienluokkien vähentäminen on omalta osaltaan vaikuttanut väkivallan lisääntymiseen, kun lapsia on säästösyistä integroitu tavallisiin luokkiin. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja se näkyy nyt myös väkivaltana päiväkodeissa ja kouluissa. Oikea-aikaisten palveluiden tarve on kasvanut. Väkivaltaa ei pidä vain pahoitella, vaan rahoittaa toimet, jolla väkivallan kierre saadaan päiväkodeissa ja kouluissa loppumaan. Erityisen tuen ja tehostetun tuen vähentämisellä ei väkivaltaa estetä. Kiitän valtuustoa viisaudesta, ettemme hyväksyneet kaikkia sivistyslautakuntaan suunniteltuja säästötavoitteita sillä työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset olisivat tänään käsiteltävässä osavuosikatsauksessa vieläkin suuremmat.

Osavuosikatsauksessa käsitellään myös joukkoliikenteen kehittämisen ratkaisuja. Tällä hetkellä kuntalaistemme liikkumisen muodot joukkoliikenteellä Vihdissä, Vihdistä ja Vihtiin ovat huonot. Osavuosikatsauksessa mittarina on mainittu yhtenäisen lipputuotteen edistäminen Länsi-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Yhtenäinen lipputuote pääkaupunkiseudulla ei toteudu, sillä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputuotteesta vastaa HSL, ei ELY.

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset.

Kommentit

Jätä kommentti