Puhe aluevaltuuston kokouksessa 25.10.2022

Kestävän ja tasapainoisen talouden edellytyksenä on ihmisten hyvinvointi. Strategiassa painotetaan, että jokainen päätös perustuu monipuoliseen vaikutustenarviointiin. Arvokas arki vauvasta vanhuuteen ja hyvinvoiva henkilöstö on Länsi-Uudenmaan kivijalka.

Sujuvat hoitopolut, etävastaanottojen edistäminen ja liikkuvien palvelujen tehokas hyödyntäminen ovat asukkaidemme etu. Strategiamme mukaisesti palvelumme tulee vastata asiakkaidemme tarpeita. Se tarkoittaa myös ikääntyvän väestön palveluasumispaikkojen lisäämistä, lähipalveluita ja omaishoitajien jaksamisen tukemista.

Strategiamme mukaisesti panostamme ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin joita mm. järjestöt meille tuottavat. Meidän on mahdollistettava riittävällä rahoituksella järjestöjen tärkeä työ asukkaidemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Meillä on hoitajapula ja tavoitteena on, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on paras työnantaja. Yksi keino on työvoiman hyödyntäminen kansalainvälisellä rekrytoinnilla. Kansainvälisessä rekrytoinnissa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Heille on tarjottava laadukasta suomen tai ruotsin kielen kieliopetusta ja työnantajalla on vastuu riittävästä kielitaidon opettamisesta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee olla hyvä työnantaja niin suomalaisille kuin kansainvälisille ammattilaisille, kouluttaa tarvittaessa kansainväliset työntekijät suomalaisen koulutuksen mukaiseen osaamistasoon ja maksaa suomalaisen koulutustason mukaista palkkaa.

Strategiassa mainitaan että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluissa työskenteleminen vaatii erityistä osaamista. Erityisestä osaamisesta tulee maksaa myös työnvaativuutta vastaavaa palkkaa. Työssään hyvinvoivat sote ja pela ammattilaiset edistävät asukkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Se jos mikä, on kestävää taloutta.

Kätilönä lainaan tähän loppuun sanontaa ”Ei lasta, ei paskaakaan”. Sanonta pätee myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittaessa. Ihmisen synnytyksessä ulosteen bakteerit auttavat vauvaa vastustuskyvyn kehittymisessä. Hyvinvointialueen syntymässä syntyy taapero, jonka ensiaskelissa mahdollisista virheistä opitaan ja ne korjataan. Se tarkoittaa yhteistyötä alueemme asukkaiden hyväksi ja hyvinvointistrategia luo hyvän suunnan yhteistyölle.

Kommentit

Jätä kommentti