Mitä leikkauksilla saa?

Leikkaamalla koulutuksesta, työttömien ansiosidonnaisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta emme saa työllisyyttä nousemaan ja hoitajapulaa ratkaistua. Työllisyysastetta ja tuottavuutta nostamalla turvataan julkisen talouden ja palveluiden kestävyys.

Kipeillä leikkauksista tarkoitetaan usein leikkauksia pieni- ja keskituloisilta. Tutkimukset osoittavat, ettei leikkauksilla pieni- ja keskituloisilta lisätä talouskasvua, vaan heikennetään sitä. Pienituloisten tukemisella puolestaan kiihdytetään talouskasvua.

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on synnyttää talouskasvua pitkäjänteisesti, kestävästi ja turvallisesti ihminen edellä. Julkiset investoinnit takaavat toimivat yritykset, työpaikat ja hyvinvointivaltion palvelut. Verotuottoja ja julkista velkaa pienennetään puuttumalla verovälttelyyn, leikkaamalla verotukia ja puuttumalla listaamattomien yhtiöiden osinkoveroihin. On pakko keskittyä tulopuoleen ja ennaltaehkäistävä sosiaali- ja terveysongelmia. Ennaltaehkäisyn onnistuminen vähentää julkisen rahoituksen tarvetta ja vähentää lopulta julkista velkaa.

Oikeisto lupaa leikata sosiaaliturvasta valtion talouden tasapainottamiseksi. Sosiaaliturvaa saavat eläkeläiset, työkyvyttömät, sairaat, lapsiperheet ja opiskelijat. Asumistuen saajista on 40 % opiskelijoita. Sosiaaliturvalla eivät elä laiskat ja työtä vieroksuvat ihmiset, vaikka osa oikeiston edustajista niin väittää. Suomen useimmat perusturvaetuudet ovat tasoltaan liian matalia, jotta ne turvaisivat edes kohtuullisen minimikulutuksen. Joten termi ”sosiaalipummi” on hieman yliampuva. Pitkäaikaistyöttömät ovat köyhiä, ei rikkaita loisia. Sosiaaliturvan tulee aina kannustaa nuoria ja aikuisia opiskeluun sekä työn tekemiseen.

Sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden torjuminen on lapsen ja perheiden tarpeista lähtevä välttämättömyys. Se tarkoittaa sosiaaliturvaa, joka auttaa perheitä ja lapsia, sekä kannustaa vanhempia kouluttautumaan ja työelämään. Pitkittynyt köyhyys vaikuttaa haitallisesti erityisesti lapsiin.

Kansaneläke, opintotuki ja lapsen saamisesta tuleva vanhempainpäiväraha ovat sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva turvaa ihmiselle riittävän toimeentulon ja huolenpidon myös sairauden ja työkyvyttömyyden yllättäessä.

Kokoomuksen ajamat sosiaaliturvan ja palveluiden indeksijäädytykset tarkoittavat mm. pienempiä eläkkeitä. Kansaneläkkeet ovat sosiaaliturvaa ja kansaneläke on tällä hetkellä yksin asuvalla 703,45 € kuukaudessa. Hintojen noustessa kansaneläkkeen indeksijäädytykset eli leikkaaminen vanhuuseläkkeestä tarkoittaisi pientä eläkettä saavien ostovoiman heikentymistä ja heidän säästämistään mm. lääkkeiden ostamisesta.

Sosiaaliturvan leikkaaminen ts. indeksien jäädytykset lisäisivät vain eriarvoisuutta ja köyhyyttä, ei talouskasvua.

Ansiosidonnaisen leikkausten välittömänä seurauksena ei ole korkeampi työllisyys, vaan heikennys työttömien hyvinvointiin. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ei pidä lyhentää. Muissa Pohjoismaissa ansiosidonnainen työttömyysturva on saman verran tai enemmän kuin Suomessa. Suomen tulee ottaa esimerkkiä muista Pohjoismaista. Muissa Pohjoismaissa on panostettu työvoimapalveluihin ja aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin. Suomessa työttömien työllistymistä tulee parantaa riittävästi resursoiduilla työvoimapalveluilla, sillä erityisesti pitkäaikaistyöttömät hyötyvät riittävästi resursoiduista työllisyyspalveluista.

Työehtosopimuksista luopuminen ei lisää työllisyyttä. SDP ajaa työehtosopimusten noudattamista, työntekijöiden oikeuksia, sopimista ja neuvottelemista, matalapalkka-alojen palkkaohjelmaa, alipalkkauksen kriminalisoimista, luottamusmiesten aseman vahvistamista ja palkka-avoimuuden edistämistä.

Vahva hyvinvointivaltio takaa kaikille yhtäläiset oikeudet opiskeluun, työntekemiseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kommentit

Jätä kommentti