Hoitajapula ratkaistaan rahalla

Maatamme riivaa yleinen tahtotila ja vahva harhakäsitys siitä, että hoitajapulaa ei ratkaistaisi rahalla.  

HUS ohjaa sydänsairaita lapsia Tanskaan (ja myöhemmin Ruotsiin) hoitajapulan vuoksi. HUSin mukaan Uuden lastensairaalan leikkausjonossa on 85 sydänpotilaslasta, joista 35 on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180 vuorokautta.

Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin vuonna 2019 Uuden lastensairaalan kiinteistöön ja henkilöstöön liittyviä asioita. Ohjelmassa esitettiin muun muassa huoli sairaalan riittämättömästä henkilökuntamitoituksesta. Yle kertoi sairaalan hoitajien työkuormasta, resurssipulasta sekä potilasturvallisuuden vaarantaneista tapauksista. HUSin johto käynnisti tämän jälkeen lisäselvitykset Uuden lastensairaalan tilanteesta, mutta ratkaisuiksi ei siltikään ehdotettu työnvaativuutta vastaavaa palkkaa, riittäviä resursseja, hyvää johtamista ja työhyvinvoinnin parantamista. Lokakuussa 2022 HUS teki itse itsestään ilmoituksen aluehallintovirastoon, koska yli 50 lasta oli odottanut hoitajapulan vuoksi sydänleikkausta pidempään kuin laki määrittää. 

Vuonna 2022 lasten teho-osastolta irtisanoutui 13 sairaanhoitajaa. Lasten sydäntehon sairaanhoitajien työ on erikoisosaamista. Liian vähäiset resurssit, työnvaativuutta vastaamaton palkka ja huono johtaminen ovat johtaneet sairaanhoitajien irtisanoutumiseen niin lasten teho-osastoilla kuin muissa erikoisosaamista vaativissa yksiköissä. Työntekijöiden erityisosaamisesta maksettava palkka, osaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen sekä työhyvinvointi lisäävät työn veto- ja pitovoimaa. Työssään hyvinvoivat sairaanhoitajat edistävät sydänsairaiden lasten ja heidän perheidensä turvallisuutta ja hyvinvointia. Se, jos mikä, on inhimillistä ja kestävää taloutta tärkeimpiemme eteen. 

Kiistaton tosiasia on, että käytämme sosiaali- ja terveydenhuoltoon edelleen vähiten rahaa BKT:sta muihin Pohjoismaihin verrattuna. Olemme tilanteessa, jossa juustohöylää on käytetty liikaa ja hoiva on alkanut ehtyä. ”Poissa silmistä, poissa mielestä” ei toimi sydänsairaiden lasten perheille, vaikka osalle päättäjistä ja johdolle se näyttää kelpaavan.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on turvattava riittävällä rahoituksella. Poliittinen ja johdon mielipide hoitajapulan ratkaisussa tulee muuttua ”Hoitajapulaa ei ratkaista rahalla” -asenteesta ”Hoitajapula ratkaistaan rahalla” -asenteeksi. Mielestäni rahoituksessa tulee korvamerkitä rahaa sairaanhoitajien työnvaativuutta vastaavaan palkkaan eikä esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin reittilentoihin. Lapsilla ja perheillä on oikeus sairaanhoitoon omassa kotimaassaan ja omalla äidinkielellään. Meidän aikuisten vastuulla on turvata lapsille heille kuuluva hoito. 

Minulle on sanottu kahden eri HUSin ylemmän johtajan suulla: ”Koita ymmärtää, ettei hoitajapulaa ratkaista rahalla. Se riittää, että saa olla Suomen parhaassa sairaanhoitopiirissä töissä”. Tätä samaista ilosanomaa jaetaan koko HUSin henkilöstölle. Olen ihminen, joka ymmärtää, kun ratakiskosta väännetään, mutta tässä hoitajapulassa hoitajat eivät enää väänny, vaan todellisuudessa useat heistä irtisanoutuvat. Ainoa ratakisko mistä nyt väännetään, on se, että hoitajapula ratkaistaan rahalla. Haluttiin sitä tai ei.

Kommentit

Jätä kommentti