HÄTÄ – LOHJAN SYNNYTYSOSASTOA EI SAA SULKEA

Hus:ilta puuttuu ensivuoden rahoituksesta lähes 100 miljoonaa. Valtioneuvoston mukaan sote-uudistuksen tavoitteet ovat mm. parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi – ja terveyseroja sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Leikkauslista vaarantaa suuresti potilasturvallisuuden eikä noudata sote-uudistuksen tavoitteita missään muodossa. Rahoitus hyvinvointialueille ja Hus:ille tulee valtiolta.

Virallista päätöstä Lohjan sulkemisesta ei ole vielä tehty. Hus-alueen (Naistenklinikka, Espoo, Hyvinkää ja Lohja) synnytysosastot ovat jo nyt äärirajoilla. Synnyttäjiä ohjataan jo nyt Hus:in ulkopuolisiin yksiköihin (Lahti, Kotka, Hämeenlinna ja Turku) synnyttämään henkilöstöpulan ja tilanpuutteen vuoksi. Nykyiset tilat Hus:in muissa yksiköissä eivät ole riittäviä vastaanottamaan mahdollisesti Lohjalta siirtyviä synnyttäjiä eikä tiloja ole mahdollista laajentaa. Vastasyntyneiden valvontapaikat ovat myös äärirajoilla (Naistenklinikka ja Jorvi) joten Lohjan synnytysosaston sulkeminen johtaisi myös Lohjan vastasyntyneiden valvonnan sulkemiseen ja vastasyntyneiden jatkohoitopaikkojen vähentämiseen.

Kätilöpulan yksi syy on se, ettei työtään pysty hoitamaan eettisesti kestävällä tavalla. Säästöt ja leikkaukset henkilöstöresursseista, tehtävien lisääminen, työnvaativuutta vastaamaton palkka sekä tilan puute ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet suuresti kätilöpulaan. Synnytysten lopettaminen Lohjalla kasvattaisi kätilöiden eettistä kuormaa entisestään ja lisäisi alalta pois lähtemistä. Lohjan synnytysosastolla työskentelevän henkilökunnan siirtäminen muihin yksiköihin ei riitä paikkaamaan nykyistä henkilöstöpulaa ja kaikki eivät myöskään halua siirtyä muihin Hus:in alueen synnytysyksiköihin mikä lisäisi alalta pois lähtemistä.

Lohjan synnytyssairaalan sulkeminen on myös naiskysymys, sillä jokaisella naisella on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen synnytykseen ja lääkkeelliseen kivunlievitykseen. Lohjan synnytyssairaalan sulkeminen on myös lapsikysymys, sillä jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen syntymään.

Kommentit

Jätä kommentti