Hallitusohjelma – Vahva ja välittävä Suomi? Kenestä Suomi välittää?

Hallitusohjelma on kaiken kaikkiaan täynnä ristiriitauksia, perustuslain sekä eurooppalaisia ja kansallisen lainsäädännön vastaisia ehdotuksia. Selvitys, voiko työttömältä evätä viimesijainenkin toimeentulo on perustuslain vastainen. Hallitus ei voi vaikuttaa Euroopan keskuspankkiin ja Suomen pankkiin. Hallitusohjelma suosii suurituloisia ja sortaa heikompia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta julkiselta puolelta leikataan mutta erillisellä kertaluonteisella panostuksella rahoitetaan yksityisiä (pääosin ulkomaisia) terveysjättejä. Hoitoalan veto- ja pitovoiman tukemisessa ”Tunnistetaan myös vapaaehtoistyön merkitys arvokkaana lisänä” mutta riittävät resurssit ja työnvaativuutta vastaava palkka loistaa poissaolollaan.

Hallituksen visio: ”Vahvassa ja välittävässä Suomessa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään ja elää turvassa. Yhteiskunnassa, jossa perusasiat ovat kunnossa, ihmisillä on oikeus ja vapaus tavoitella oman näköistään hyvää elämää. Ihmiset tuntevat osallisuutta ja luottamusta toisiinsa. Heikoimmista pidetään huolta. Valtiovallan tehtävä on tarjota puitteet vapaudelle ja mahdollisuuksille.”

Ristiriidat:

”Kasvattaa osaamistaan”: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ei mahdollista osaamisen kasvattamista. Avoimen yliopiston maksujen korottaminen ei mahdollista pienituloisten kouluttautumista. Meillä on pulaa osaajista ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen vaikeuttaa uusien ammattilaisten hakeutumista mm. hoitoalalle. Asumistuen leikkaukset kohdistuvat opiskelijoihin ja pienituloisiin. Leikkaukset ammattikorkeakouluista vähentää opiskelupaikkoja ja on täysin ristiriidassa tavoitteessa saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa. Kokoomuksen ”Koulutus on erityissuojelussa” tarkoitti jälleen: ”Koulutuksesta leikataan”.

”Työllistyä”: Työttömyysturvan leikkaukset eivät lisää työllistymistä iäkkäillä ja sairailla. Pitkäaikaistyöttömiä saadaan töihin riittävillä tukitoimilla mutta nämä toimet loistavat poissa olollaan. Työttömyysturvan leikkaukset eivät lisää työntekijöitä koulutetusta työvoimapulasta kärsiville aloille, esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. Estämällä lainsäädännöllä mahdollisuus pätkätöihin ja osa-aikatyöllistymiselle ei lisätä yhtään työpaikkaa. Esim. palvelualoilla ja tapahtumateollisuudessa työntekijä ei saa täysiä tunteja, vaikka haluaisi. Suojaosan poistaminen vähentää työn vastaanottamisen kannustumia eikä lisää mahdollisuutta työllistyä täysiaikaisesti.

”Pärjätä palkallaan”: Paikallisella sopimisella voidaan pienentää palkkaa, luopua haitallisen työajan korvauksista ja lyhentää kesälomaa. Irtisanomisenperusteeksi riittää asiallinen syy, joka voi olla mm. raskaus, liittoon kuuluminen ja väärä kansalaisuus. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä palkkaa, joka lisää työn tekemistä sairaana. Esim. hoitajat, opettajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät eivät voi tehdä sairaana etätöitä tai tulla työpaikalleen tartuttamaan muita työntekijöitä. Oikeus lakkoon ja työnvaativuutta vastaavaan palkkaan estetään mm. hoitoalalla. Matalapalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen nousu palkkakuopasta estetään kieltämällä vientialoja korkeimmista ratkaisuista valtakunnansovittelijan johdolla.

”Pärjätä eläkkeellään”: Indeksien jäädytykset tarkoittavat leikkauksia eläkkeisiin. Ruuan ja elämisen hinnat nousevat mutta eläkkeet ei. Lääkkeiden hinnan korotukset vaikuttavat erityisesti eläkeläisiin. Se, että saa vanhempaa lonkeroa kaupasta ei auta eläkeläisiä. Veroale ei koske pientä eläkettä saavaa ikäihmistä. Sote-palveluista leikataan, hoitoa ohjataan yksityiselle ja palveluita voi ostaa omalla rahallaan mihin ei ole varaa. Maahanmuutosta leikatut eurot eivät kohdistu eläkeläisiin tai vähäosaisiin.

”Elää turvassa”: Turvaa ei lisää se, että kaikkien poliisien ei tarvitse olla poliisitutkinnon suorittaneita. Vanhusten turvallisuus ei lisäänny älylattian ilmoittaessa, milloin vanhus makaa lonkka murtuneena lattialla tai sydän on pysähtynyt. Hoitajamitoituksen siirtäminen ei lisää vanhusten turvallisuutta ja hyvinvointia.

”Yhteiskunnassa missä perusasiat ovat kunnossa”: Vähävaraisten tukia leikkaamalla ja julkisen terveydenhuollon alasajossa yhteiskunnan perusasiat eivät ole kunnossa. Ikäihmiset, sairaat ja lapsiperheet eivät saa hoitoa sote-leikkausten takia. Ansiotuloverotusta kevennetään, mutta ei matalapalkka-alojen työntekijöiltä.

”Heikommista pidetään huolta”: Se miten kohtelemme heikommassa asemassa olevista, kertoo inhimillisyydestämme. Mm. työttömien lapsikorotuksien poistattamisella, toimeentuloturvan ja asumistuen leikkauksilla, vammaispalvelulain perumisella, lääkkeiden hintaa nostamalla, sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkauksilla ja asiakasmaksuja korottamalla ei heikommista pidetä huolta. Pienituloiselta yksinhuoltajalta leikataan jopa 600 €/kk.

”Vapaus tavoitella oman näköistä hyvää elämää”: Lause kopioituna amerikkalaisesta unelmasta. Maasta, jossa ei ole julkista terveydenhuoltoa, kallein sekä tehottomin terveydenhuolto ja teollisuusmaiden korkein äiti- ja lapsikuolleisuus.

”Valtiovallan tehtävä on tarjota puitteet vapaudelle ja mahdollisuuksille.” Hyvätuloiset eivät osallistu leikkaustalkoisiin millään tavalla. Hallitusohjelma luo vapauden ja rikastumisen mahdollisuuden jo valmiiksi hyväosaisille heikentämällä pienituloisten mahdollisuuksia.

Hallitusohjelma ei luo talouskasvua vaan heikentää sitä. Eikä ”pensa” ole halpaa.

Kommentit

Jätä kommentti