Ääni lapselle

Niin kuntapoliitikkona ja sivistyslautakunnan jäsenenä, aluevaltuutettuna, äitinä ja mahdollisesti tulevana kansanedustajana olen ääni lapselle.

Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Lastenoikeuksia on toteutettava aktiivisesti kaikissa lasten ja nuorten kasvuympäristöissä ja heihin vaikuttavassa päätöksenteossa. On inhimillisesti keskityttävä kasvattamaan tulopuolta investoimalla koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, torjuttava lapsiperheköyhyyttä ja sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta.

Mielenterveyden häiriöt ovat kansallisesti koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma. Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet suuresti viime vuosina. Jopa 25 % nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Masennusta sairastaa noin 10 % nuorista ja erilaisia ahdistuneisuushäiriöitä noin 10–15 %. Lastensuojelun keskusliiton mukaan vuonna 2021 alaikäisiä depressiolääkkeistä korvausta saaneita oli 15 000, heistä lähes 14 000 oli 13–17-vuotiaita.

Riittävästi resursoidut ennaltaehkäisevät palvelut perheille ja lapsille vähentävät vaativia psykiatrisia palveluita ja huostaanottoja. Ennaltaehkäisevät palvelut ja lapsiperheköyhyyden torjuminen ovat lapsen etu.

Sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden torjuminen on lapsen ja perheiden tarpeista lähtevä välttämättömyys. Perheiden huono-osaisuuden ylisukupolviset ketjut muodostuvat erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Taustatekijöitä voi olla mm. terveysongelmat, mielenterveysongelmat, tulot, omaisuus, koulutus, ammatti ja asema työelämässä.

Nykyinen hallitus päätti maksuttomasta toisesta asteesta, joka on askel kohti sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden ketjun katkaisemista. En kannata korkeakoulujen lukukausimaksuja sillä maksullisuus jatkaisi sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta.

Poliitikkona päätöksenteossani arvioin aina päätösten lapsivaikutuksia. Meidän päättäjien on ymmärrettävä mitä päätökset tarkoittavat lasten ja perheiden arjessa. Eduskunnassa lapsen oikeudet ovat myös mukana päätöksenteossa. Se tarkoittaa mm. laadukasta varhaiskasvatusta, koulutusta ja lapsiperheköyhyyden torjumista.

Anna ääni lapselle, kätilö kansanedustajaksi!

Kommentit

Jätä kommentti