Eeva Hiila

Eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa

Tasa-arvo

Suomalaisessa lainsäädännössä ’tasa-arvo’ tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvo tarkoittaa myös kaikkien ihmisten välistä tasa-arvoa.

Ketään ei tule syrjiä sukupuolen, iän, sukupuolisen suuntautumisen, kansalaisuuden, alkuperän tai terveydentilan vuoksi.

Vastustus naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehitykselle osoittaa, että tasa-arvon eteen on vielä tehtävä töitä.

Koulutuksen tasa-arvoa on lisättävä poikien oppimistulosten parantamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo hyödyntää koko yhteiskuntaa, kaikkia sukupuolia ja sukupolvia.

Oikeudenmukaisuus

Poliittisella päätöksenteolla vaikutamme oikeudenmukaisuuden toteutumiseen, joka tarkoittaa myös ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeudenmukainen palkkaus on perusoikeus ja tarvitsemme pitkäjänteisen palkkatasa-arvo ohjelman parantaaksemme pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen palkkausta.

Naisvaltaisen alan hoitajapula ratkaistaan vain rahalla.

Oikeudenmukaista talouspolitiikkaa ovat hyvinvoivat ihmiset, työnvaativuutta vastaava palkka, laadukas koulutus ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Inhimillisyys

Se miten kohtelemme heikommassa asemassa olevia kertoo inhimillisyydestämme. Inhimillisillä toimilla saavutamme myös talouskasvua.

Hoitokriisi ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa vaikuttavat meihin kaikkiin. Apua ja suojelua tarvitsevalle tulee sitä antaa.

Keskeisimpien palveluiden tuottaminen maksaa, mutta palveluista tinkiminen maksaa vielä enemmän. On inhimillisesti keskityttävä kasvattamaan tulopuolta investoimalla koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, torjuttava lapsiperheköyhyyttä ja sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta.

Eeva Hiila

Tervetuloa kotisivuilleni!
Olen 43-vuotias kätilö, äiti, ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Asun aviomieheni ja kahden kouluikäisen lapseni kanssa Vihdin Nummelassa. Olen muuttanut Vihtiin 9 kuukauden ikäisenä ja olen käynyt kouluni sekä työmatkani Vihdistä käsin. Vapaa-aikani kuluu perheeni ja ystävieni kanssa touhuten. Vihti on kotini: täällä on hyvä asua, harrastaa, kasvattaa lapsia ja lyhyt matka pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää...